Προτυπα Σχολεια

Προτεινόμενα Θέματα 2024 - Πρότυπα Γυμνάσια

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ – τρόπος και δρόμος

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια έχουν υψηλές απαιτήσεις και ανταγωνισμό.

Οι εκπαιδευτικοί μας με την καθοδήγηση του κ. Κρόκου δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια άριστη διδασκαλία.

Ο τρόπος είναι η διδακτική μας προσέγγιση με οπτικοποίηση, γλωσσική ανάλυση και φωτεινότητα.

Ο δρόμος είναι τα δομημένα μας Βιβλία (εκδόσεις ΑΡΝΟΣ), τα Online Courses για απεριόριστη μελέτη και οι Προσομοιώσεις για το κλείδωμα της επιτυχίας στις εξετάσεις.

8η Προσομοίωση
📹 8η Προσομοίωση - Θέμα 1
📹 8η Προσομοίωση - Θέμα 2
📹 8η Προσομοίωση - Θέμα 3
📹 8η Προσομοίωση - Θέμα 4
📹 8η Προσομοίωση - Θέμα 5
📹 8η Προσομοίωση - Θέμα 6
7η Προσομοίωση
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 1
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 2
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 3
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 4
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 5
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 6
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 7
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 8
📹 7η Προσομοίωση – Θέμα 9
6η Προσομοίωση
Σύντομα θα ανέβει νέο υλικό
5η Προσομοίωση
Σύντομα θα ανέβει νέο υλικό
4η Προσομοίωση
Σύντομα θα ανέβει νέο υλικό
3η Προσομοίωση
Σύντομα θα ανέβει νέο υλικό
2η Προσομοίωση
Σύντομα θα ανέβει νέο υλικό
1η Προσομοίωση
Σύντομα θα ανέβει νέο υλικό
Click on a chapter in the sidebar to view its content.