Προτυπα Σχολεια

Βιβλία & Βοηθήματα

Σύγχρονα και έγχρωμα βιβλία & βοηθήματα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά που καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Στοχεύουν στην άριστη προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια. Διαθέτουν θεωρία, οπτικοποίηση εννοιών, ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, θέματα και διαγωνίσματα στη νέα μορφή των εξετάσεων για έλεγχο της γνώσης.

Η καινοτομία μας: Παραπομπές με QR-codes στις λύσεις των ασκήσεων, επιπλέον υλικό για εμβάθυνση και βιντεοδιδασκαλία.

ΒΙΒΛΙΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά - Βοήθημα

 • Αναλυτική Θεωρία- Μεθοδολογία. Καλύπτει το σύνολο της εξεταστέας ύλης σε θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας.
 • Θέματα προηγούμενων εξετάσεων
 • 14 Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα Εξετάσεων
 • Πληθώρα ασκήσεων ανοιχτού & κλείστου τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας
 • Οπτικοποίηση του περιεχομένου με πίνακες, γραφήματα και εικόνες: Ενεργοποιείται η εγρήγορση του μαθητή!
 • Οι μαθητές αποκτούν σφαιρική γνώση: εφαρμοσμένα παραδείγματα και λύσεις ασκήσεων με δύο ή τρεις διαφορετικούς τρόπους
 • QR CODES: Mε ένα απλό «σκανάρισμα» έχετε στη διάθεσή σας:
 • την ανάλυση της θεωρίας με βιντεοδιδασκαλία
 • τις λύσεις ασκήσεων και θεμάτων
 • φύλλα εργασίας για περαιτέρω εξάσκηση

Τι θα σου προσφέρει το Βοήθημα Μαθηματικών

Το βιβλίο «Μαθηματικά, Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο» καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες του δάσκαλου-καθηγητή, καθώς περιέχει ό,τι του είναι αναγκαίο για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μάθημα.

Θεωρία

Σύντομη και Μεθοδική, με γλώσσα απλή και κατανοητή, οπτικοποιημένη.

Σχήματα

με χρώματα για να μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη και τη σκέψη του μαθητή.

Θέματα

Ταξινομημένα ανά κεφάλαιο, θέτοντας ως σκοπό την κάλυψη της ύλης.

Προσομοιωτικά

Διαγωνίσματα στο ύφος και στις απαιτήσεις των εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα - Βοήθημα

 • Αναγνωστική κατανόηση με τη βοήθεια κειμένων ανά ενότητα της ύλης
 • Ασκήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής διαβαθμισμένης δυσκολίας
 • Έμφαση στην εξάσκηση του λεξιλογίου
 • 19 Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα Εξετάσεων:
 • κάθε διδακτική ενότητα διαθέτει το δικό της διαγώνισμα
 • καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος
 • συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση
 • σχεδιαγράμματα εννοιών για μεγαλύτερη ευκολία
 • ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού

Τι θα σου προσφέρει το Βοήθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το βιβλίο «Γλώσσα Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο» καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες του δάσκαλου-καθηγητή, καθώς περιέχει ό,τι του είναι αναγκαίο για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μάθημα.

Κείμενα

Με αναλυτικό σχεδιάγραμμα ενός θέματος που επεξεργάστηκες στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Ερωτήσεις

Κατανόησης Συντακτικού, Γραμματικής, Λεξιλογίου ανοιχτού & κλειστού τύπου

Θεωρία

Σχετικά με τον τρόπο συγγραφής ενός κειμενικού είδους & παραγωγή ανάλογου κειμένου

Προσομοιωτικά

Διαγωνίσματα στο ύφος και στις απαιτήσεις των εξετάσεων