Προτυπα Σχολεια

Κλείδωσε την επιτυχία με την εγγραφή σου!

Πάρε δωρεάν υλικό για Μοτίβα μάθησης, δωρεάν προσομοιώσεις και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Εγγραφή στα Πρότυπα

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*
Ρόλος*
Ποια σχολεία σας ενδιαφέρουν;
Συμμετοχή σε δια ζώσης προσομοίωση στην Αθήνα.
Η εξέταση πραγματοποιείται Σολωμού 29, Αθήνα.
Συμμετοχή σε online προσομοιώσεις εξετάσεων