Θέματα Ιδιωτικών σχολείων

Tα ιδιωτικά σχολεία θέλοντας να προσελκύσουν και άριστους μαθητές δημόσιων σχολείων παρέχουν υποτροφίες ύστερα από αυστηρούς και απαιτητικούς γραπτούς διαγωνισμούς.

Τα μαθήματα που διαγωνίζονται οι μαθητές είναι ίδια με τα μαθήματα εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία και, κατά περίπτωση, ζητούνται και ξενόγλωσσα μαθήματα. Στη σελίδα αυτή, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε θέματα εξετάσεων των ιδιωτικών σχολείων κατά τα τελευταία έτη, για να προσανατολιστείτε στο επίπεδο των απαιτήσεων του καθενός.

Θέματα Μαθηματικών

Pierce College

Ελληνική Παιδεία

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Θέματα Γλώσσας

Pierce College

Ελληνική Παιδεία