Ιδιωτικα Σχολεια

Θέματα Ιδιωτικών σχολείων

Tα ιδιωτικά σχολεία θέλοντας να προσελκύσουν και άριστους μαθητές δημόσιων σχολείων παρέχουν υποτροφίες ύστερα από αυστηρούς και απαιτητικούς γραπτούς διαγωνισμούς.

Τα μαθήματα που διαγωνίζονται οι μαθητές είναι ίδια με τα μαθήματα εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία και, κατά περίπτωση, ζητούνται και ξενόγλωσσα μαθήματα. 

Pierce College
📄 Θέματα Μαθηματικών 2019
📄 Θέματα Γλώσσας 2019
📄 Θέματα Μαθηματικών 2018
📄 Θέματα Γλώσσας 2018
📄 Θέματα Μαθηματικών 2017
📄 Θέματα Γλώσσας 2017
📄 Θέματα Μαθηματικών 2016
📄 Θέματα Γλώσσας 2016
📄 Θέματα Μαθηματικών 2015
📄 Θέματα Γλώσσας 2015
📄 Θέματα Μαθηματικών 2014
📄 Θέματα Γλώσσας 2014
📄 Θέματα Μαθηματικών 2013
📄 Θέματα Γλώσσας 2013
Ελληνική Παιδεία
📄 Θέματα Μαθηματικών 2020
📄 Θέματα Γλώσσας 2020
📄 Θέματα Γλώσσας 2019
📄 Θέματα Μαθηματικών 2018
📄 Θέματα Γλώσσας 2018
📄 Θέματα Μαθηματικών 2017
📄 Θέματα Γλώσσας 2017
📄 Θέματα Μαθηματικών 2016
📄 Θέματα Γλώσσας 2016
📄 Θέματα Μαθηματικών 2015
📄 Θέματα Γλώσσας 2015
📄 Θέματα Μαθηματικών 2014
📄 Θέματα Γλώσσας 2014
📄 Θέματα Γλώσσας 2013
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
📄 Θέματα 2021
📄 Θέματα 2020
📄 Θέματα 2019
📄 Θέματα 2017
📄 Θέματα 2016
📄 Θέματα 2014
📄 Θέματα 2013
📄 Θέματα 2012
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc
📄 Θέματα 2020
📄 Θέματα 2019
📄 Θέματα 2018
📄 Παλιά Ενδεικτικά Θέματα
Εκπαιδευτήρια Καντά
📄 Θέματα 2017
📄 Θέματα 2014
Νέα Γενιά Ζηρίδη
📄 Θέματα 2018
📄 Θέματα 2018
📄 Θέματα 2017
Απόστολος Παύλος
📄 Θέματα 2017
📄 Θέματα 2016
📄 Θέματα 2015
📄 Θέματα 2014
📄 Θέματα 2013
Δελασάλ
📄 Θέματα 2016
📄 Θέματα 2016
📄 Θέματα 2014
Click on a chapter in the sidebar to view its content.

Συχνές ερωτήσεις για τις υποτροφίες των ιδιωτικών

Ναι. Τα Ιδιωτικά σχολεία θέλοντας να προσελκύσουν άριστους μαθητές δημόσιων σχολείων, παρέχουν υποτροφίες κατόπιν απαιτητικών εξετάσεων.

Τα μαθήματα που εξετάζονται οι μαθητές είναι ίδια με τα μαθήματα εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία (δηλαδή Γλώσσα και Μαθηματικά) και, κατά περίπτωση, ζητούνται και ξενόγλωσσα μαθήματα.

Εδώ, μπορείτε να βρείτε θέματα εξετάσεων των ιδιωτικών σχολείων κατά τα τελευταία έτη, ώστε να εξοικειωθείτε με το επίπεδο των απαιτήσεων του καθενός.