ζερβου-δ-pveylaw9iuxth0mlp00pg8qg99gnl0isdqdxfh9r6k

Ζερβού Δήμητρα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ονομάζομαι Δήμητρα Ζερβού. Είμαι απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων σχετικών με τη διδακτική των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες.

Διδακτική Εμπειρία & Όραμα
Διαθέτω 14ετή πείρα στη διδασκαλία μαθημάτων των δύο βασικών βαθμίδων  της εκπαίδευσης, τόσο σε φροντιστηριακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ιδιαίτερων
μαθημάτων. Η αγάπη μου για τα παιδιά και η πίστη μου στην αξία της παιδείας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου συνολικά, οδηγούν το εκπαιδευτικό μου έργο και με κάνουν να θέλω συνεχώς να εξελίσσομαι ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι στην «οικογένεια» του Αρνού, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία και την έμπνευση να εμπλακώ -τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο δημιουργίας υλικού- στην προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Ιδιωτικά σχολεία.

Συγγραφικό έργο

Γλώσσα για Πρότυπα – Τετράδιο Σπουδής (α’,β’,γ’ τεύχος)

Διδακτική Μεθοδολογία
Η διδακτική μου μεθοδολογία συνοψίζεται στο «Μαθαίνουμε στην πράξη», που σημαίνει ότι κατακτούμε τη γνώση πρακτικά μέσα από εμπειρική μελέτη των
γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών φαινομένων, κειμενοκεντρική προσέγγιση, καθημερινές προσομοιωτικές δοκιμασίες εξετάσεων, κ.α. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα εμπέδωσης της θεωρίας που πάντα προϋπάρχει, και ενισχύει την εμπειρία της μάθησης.

Δείτε τα θέματα των Προτύπων 2024

Βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των θεμάτων για της εξετάσεις των Πρότυπων σχολείων του 2024.