Ολοκληρωμ΄ένη Λύση για τα Πρότυπα

Γονείς και δάσκαλοι προετοιμάστε τα παιδιά μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο, συνδυάζοντας το Βιβλίο-Βοήθημα με την τεχνολογία - Course.

Μαθηματικά Μπαίνω Πρότυπο - Βιβλίο

Το πλήρες επαυξημένο βοήθημα για τα Μαθηματικά των Προτύπων περιλαμβάνει: 

Περιέχει:

  • Μεθοδική θεωρία, έγχρωμη κι οπτικοποιημένη,
  • 1.251 θέματα εξετάσεων,
  • 14 προσομοιώσεις εξετάσεων.

Καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις για τις εξετάσεις του 2024, καθώς περιέχει θέματα από το 2020. Επίσης, εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για διδασκαλία στα Πρότυπα.

Γλώσσα Μπαίνω Πρότυπο - Βιβλίο

Το νέο βιβλίο της Γλώσσας για τα Πρότυπα παρέχει στους μαθητές ό,τι χρειάζονται για να προετοιμαστούν και να επιτύχουν στις εξετάσεις. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: 

Κάθε ενότητα του βιβλίου περιέχει:

  • Κείμενα με Ερωτήσεις κατανόησης,
  • Θεματικό λεξιλόγιο, συνώνυμα – αντώνυμα,
  • Ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου, συντακτικού,
  • Θεωρία για τη συγγραφή κειμένων και
  • Προσομοιωτικά κριτήρια αξιολόγησης

Επίσης, εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για διδασκαλία στα Πρότυπα.

Πλήρης λύση αξιολόγησης για την προετοιμασία των Προτύπων

Στην πλατφόρμα μας υπάρχουν πρωτότυπα διαγωνίσματα και θέματα παλαιότερων ετών. Οι προσομοιώσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα εξετάζουν την εξεταστέα ύλη ανά κεφάλαιο και συνολικά για απόλυτο έλεγχο. Η διαδικασία είναι εύκολη και φιλική προς τον χρήστη.

Μαθηματικά - Ασύγχρονο Μάθημα

Γλώσσα - Ασύγχρονο Μάθημα