ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμοί - Θέματα: Ε.Μ.Ε. - Kangaroo - Φυσικής

Με τη συμμετοχή των παιδιών στους διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής προάγεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ τους, ενισχύεται η κριτική τους σκέψη και δημιουργείται εξοικείωση με την τεχνολογία.

Διαγωνισμός Kangaroo Level 0 (Μαθητές Α' & Β' Δημοτικού)
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2021 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2022 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015- Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2011 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Η.Π.Α
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Πακιστάν
Διαγωνισμός Kangaroo Level 1 (Μαθητές Γ' & Δ' Δημοτικού)
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2019 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Κύπρος
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Καναδάς
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2010 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Η.Π.Α.
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2011 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Πακιστάν
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Πακιστάν
Διαγωνισμός Kangaroo Level 2 (Μαθητές Ε' & ΣΤ' Δημοτικού)
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2002 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2003 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2004 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2005 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2006 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2007 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2008 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2009 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2010 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2012 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2013 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2014 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2015 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2016 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2017 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2018 - Ελλάδα
📄 Θέματα Διαγωνισμού 2019 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2019 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2020 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2021 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2022 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2002 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2003 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2007 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2018 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2007 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2008 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Η.Π.Α.
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2005 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2006 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2007 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2008 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Πακιστάν
Διαγωνισμός Kangaroo Level 3 (Μαθητές Α' & Β' Γυμνασίου)
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2007 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2018 - Ελλάδα
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2002- Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2003 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2004 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2005 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2006 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2008 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2018 - Κύπρος
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2018 - Καναδάς
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2007 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2008 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - ΗΠΑ
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2007 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2008 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2009 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2010 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2011 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2012 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2013 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2014 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2015 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2016 - Πακιστάν
📄 Λύσεις Διαγωνισμού 2017 - Πακιστάν
Click on a chapter in the sidebar to view its content.

Διαγωνισμός Kangaroo

Ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 70 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα Μαθηματικά είναι μία κουλτούρα, η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα Μαθηματικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Β’ Δημοτικού μέχρι την Γ’ Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή του σχολείου τους (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κ.λπ.).

Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις Μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κάποιος τα θέματα του διαγωνισμού.

Θαλής​

Ο Ευκλείδης διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Διεξάγεται τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.

Απευθύνεται στους μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας, οι οποίοι έχουν προκριθεί στον προηγούμενο διαγωνισμό
« Ο Θαλής».

Αρχιμήδης

Ο «Αρχιμήδης» διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Ο διαγωνισμός διεξάγεται τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους.

Απευθύνεται στους μαθητές οι οποίοι έχουν προκριθεί στον προηγούμενο διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης».

Μαθητικός Διαγωνισμός στα οικονομικά «Ερμής»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2020 σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πρώτο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.