Προτυπα Σχολεια

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Προετοιμασία για τα Πρότυπα με Λυμένα θέματα, προσομοιώσεις, βιβλία και online courses

Θέματα Εξετάσεων 2023
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων
PDF Icon Λύσεις Θεμάτων
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 26
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 27
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 28
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 29
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 30
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 31
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 32
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 33
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 34
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 35
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 36
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 43
Video Icon Πρότυπα 2023 - Θέμα 45
Θέματα Εξετάσεων 2022
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων
PDF Icon Επίσημες Λύσεις Θεμάτων
PDF Icon Αναλυτικές λύσεις θεμάτων Μαθηματικών
PDF Icon Αναλυτικές λύσεις θεμάτων Γλώσσας
Video Icon Πρότυπα 2022 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κάνε μια πράξη αγάπης
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων - Μέρος Α
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων - Μέρος Β
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 6 & 7
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απάντηση Ερώτησης 8
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απάντηση Ερώτησης 9
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 10 έως 12
Video Icon Πρότυπα 2022 - Αναγνωστική Κατανόηση - Ερωτόκριτος
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 13 & 14
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 15 & 16
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 17 & 18
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 19 & 20
Video Icon Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 21 & 22
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 26
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 27
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 28
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 29
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 30
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 31
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 32
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 33
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 34
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 35
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 36
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 37
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 38
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 39
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 40
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 41
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 42
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 43
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 44
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 45
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 46
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 47
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 48
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 49
Video Icon Πρότυπα 2022 - Θέμα 50
Θέματα Εξετάσεων 2021
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων
PDF Icon Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Α' Μέρος
PDF Icon Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Β' Μέρος
PDF Icon Λύσεις Θεμάτων Γλώσσας
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 26
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 27
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 28
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 29
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 30
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 31
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 32
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 33
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 34
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 35
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 36
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 37
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 38
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 39
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 40
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 41
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 42
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 43
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 44
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 45
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 46
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 47
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 48
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 49
Video Icon Πρότυπα 2021 - Θέμα 50
Θέματα Εξετάσεων 2020
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
Video Icon Πρότυπα 2020 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κείμενο Α'
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 1 & 2
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 3 έως 10
Video Icon Πρότυπα 2020 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κείμενο Β' Μέρος Α'
Video Icon Πρότυπα 2020 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κείμενο Β' Μέρος Β'
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 11 & 12
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 13 & 14
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 15 έως 17
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 18 έως 21
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 22 έως 25
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 26
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 27
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 28
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 29
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 30
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 31
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 32
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 33
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 34
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 35
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 36
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 37
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 38
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 39
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 40
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 41
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 42
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 43
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 44
Video Icon Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 45
Θέματα Εξετάσεων 2019
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
Video Icon Μαθηματικά - Ερώτηση 1
Μαθηματικά - Ερώτηση 2
Μαθηματικά - Ερώτηση 3
Μαθηματικά - Ερώτηση 4
Μαθηματικά - Ερώτηση 5
Μαθηματικά - Ερώτηση 6
Μαθηματικά - Ερώτηση 7
Μαθηματικά - Ερώτηση 8
Θέματα Εξετάσεων 2018
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
Video Icon “Οι ευχές του Ζολμάν” – Αναγνωστική Κατανόηση
Video Icon Ερωτήσεις Κατανόησης – Ανάλυση Απαντήσεων
Video Icon Λεξιλογικές Ασκήσεις – Ανάλυση Απαντήσεων
Video Icon Ερωτήσεις Γραμματικής – Ανάλυση Απαντήσεων
Video Icon Θέμα – Διαγραμματική Ανάλυση
Video Icon Αξιολόγηση Περιεχομένου – Ενδεικτική Απάντηση
Video Icon Αξιολόγηση Οργάνωσης & δομής – Ενδεικτική Απάντηση
Video Icon Αξιολόγηση: Γραμματική, Σύνταξη, Στίξη – Ενδεικτική Απάντηση
Video Icon Αξιολόγηση Ύφους – Ενδεικτική Απάντηση
Θέματα Εξετάσεων 2017
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2016
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2015
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2014
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2013
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας & Λύσεις
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
PDF Icon Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Ενδεικτικά Θέματα Εισαγωγής
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2022
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά ΑΡΝΟΣ 2021
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά ΑΡΝΟΣ 2021 - Λύσεις
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2020
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2020
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2018
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2018 Λύσεις
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2017
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2017 Λύσεις
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2015
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2015 Λύσεις
PDF Icon Ενδεικτικά Θέματα - Γλώσσα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2022
PDF Icon Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Ξενόπουλος-Αυτοβιογραφία - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
PDF Icon Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Το στοιχειό - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
PDF Icon Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Ο πιο δυνατός από όλους - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
PDF Icon Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Τα παιδικά μου παιχνίδια - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
Επιλέξτε τα θέματα που θέλετε να δείτε.

Συχνές ερωτήσεις

  • Θέματα και λύσεις από το 2013 έως σήμερα
  • Βίντεο στο youtube
  • Aναλυτικά δοσμένες απαντήσεις με τεκμηρίωση
  • Προτεινόμενα θέματα για περαιτέρω εξάσκηση και εμπλουτισμό της γνώσης

Στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ο μαθητής ενισχύει την εξάσκησή του στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα. Ο γονιός μπορεί να υποστηρίξει το παιδί του, καθώς οι απαντήσεις των θεμάτων βοηθούν στην πλήρη κατανόηση των ερωτήσεων, αλλά και των λαθών του παιδιού. Τέλος, ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει το υλικό του για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών του.