Προτυπα Σχολεια

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Προετοιμασία για τα Πρότυπα με Λυμένα θέματα, προσομοιώσεις, βιβλία και online courses

Θέματα Εξετάσεων 2024
📄 Θέματα Εξετάσεων
📄 Λύσεις Θεμάτων
Θέματα Εξετάσεων 2023
📄 Θέματα Εξετάσεων
📄 Λύσεις Θεμάτων
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 26
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 27
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 28
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 29
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 30
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 31
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 32
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 33
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 34
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 35
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 36
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 43
📹 Πρότυπα 2023 - Θέμα 45
Θέματα Εξετάσεων 2022
📄 Θέματα Εξετάσεων
📄 Επίσημες Λύσεις Θεμάτων
📄 Αναλυτικές λύσεις θεμάτων Μαθηματικών
📄 Αναλυτικές λύσεις θεμάτων Γλώσσας
📹 Πρότυπα 2022 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κάνε μια πράξη αγάπης
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων - Μέρος Α
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων - Μέρος Β
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 6 & 7
📹 Πρότυπα 2022 - Απάντηση Ερώτησης 8
📹 Πρότυπα 2022 - Απάντηση Ερώτησης 9
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 10 έως 12
📹 Πρότυπα 2022 - Αναγνωστική Κατανόηση - Ερωτόκριτος
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 13 & 14
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 15 & 16
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 17 & 18
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 19 & 20
📹 Πρότυπα 2022 - Απαντήσεις Ερωτήσεων 21 & 22
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 26
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 27
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 28
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 29
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 30
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 31
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 32
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 33
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 34
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 35
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 36
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 37
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 38
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 39
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 40
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 41
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 42
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 43
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 44
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 45
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 46
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 47
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 48
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 49
📹 Πρότυπα 2022 - Θέμα 50
Θέματα Εξετάσεων 2021
📄 Θέματα Εξετάσεων
📄 Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Α' Μέρος
📄 Λύσεις Θεμάτων Μαθηματικών Β' Μέρος
📄 Λύσεις Θεμάτων Γλώσσας
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 26
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 27
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 28
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 29
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 30
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 31
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 32
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 33
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 34
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 35
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 36
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 37
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 38
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 39
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 40
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 41
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 42
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 43
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 44
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 45
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 46
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 47
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 48
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 49
📹 Πρότυπα 2021 - Θέμα 50
Θέματα Εξετάσεων 2020
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📹 Πρότυπα 2020 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κείμενο Α'
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 1 & 2
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 3 έως 10
📹 Πρότυπα 2020 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κείμενο Β' Μέρος Α'
📹 Πρότυπα 2020 - Αναγνωστική Κατανόηση - Κείμενο Β' Μέρος Β'
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 11 & 12
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 13 & 14
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 15 έως 17
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 18 έως 21
📹 Πρότυπα 2020 - Ανάλυση Ερωτήσεων 22 έως 25
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 26
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 27
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 28
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 29
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 30
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 31
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 32
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 33
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 34
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 35
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 36
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 37
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 38
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 39
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 40
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 41
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 42
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 43
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 44
📹 Πρότυπα 2020 - Ερώτηση 45
Θέματα Εξετάσεων 2019
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📹 Μαθηματικά - Ερώτηση 1
Μαθηματικά - Ερώτηση 2
Μαθηματικά - Ερώτηση 3
Μαθηματικά - Ερώτηση 4
Μαθηματικά - Ερώτηση 5
Μαθηματικά - Ερώτηση 6
Μαθηματικά - Ερώτηση 7
Μαθηματικά - Ερώτηση 8
Θέματα Εξετάσεων 2018
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📹 “Οι ευχές του Ζολμάν” – Αναγνωστική Κατανόηση
📹 Ερωτήσεις Κατανόησης – Ανάλυση Απαντήσεων
📹 Λεξιλογικές Ασκήσεις – Ανάλυση Απαντήσεων
📹 Ερωτήσεις Γραμματικής – Ανάλυση Απαντήσεων
📹 Θέμα – Διαγραμματική Ανάλυση
📹 Αξιολόγηση Περιεχομένου – Ενδεικτική Απάντηση
📹 Αξιολόγηση Οργάνωσης & δομής – Ενδεικτική Απάντηση
📹 Αξιολόγηση: Γραμματική, Σύνταξη, Στίξη – Ενδεικτική Απάντηση
📹 Αξιολόγηση Ύφους – Ενδεικτική Απάντηση
Θέματα Εξετάσεων 2017
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2016
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2015
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2014
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας - Λύσεις
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Θέματα Εξετάσεων 2013
📄 Θέματα Εξετάσεων Γλώσσας & Λύσεις
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών
📄 Θέματα Εξετάσεων Μαθηματικών - Λύσεις
Ενδεικτικά Θέματα Εισαγωγής
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2022
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά ΑΡΝΟΣ 2021
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά ΑΡΝΟΣ 2021 - Λύσεις
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2020
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2020
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2018
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2018 Λύσεις
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2017
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2017 Λύσεις
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2015
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Μαθηματικά 2015 Λύσεις
📄 Ενδεικτικά Θέματα - Γλώσσα Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2022
📄 Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Ξενόπουλος-Αυτοβιογραφία - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
📄 Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Το στοιχειό - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
📄 Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Ο πιο δυνατός από όλους - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
📄 Ενδεικτικό Θέμα Γλώσσας: Τα παιδικά μου παιχνίδια - Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2021
Click on a chapter in the sidebar to view its content.

Συχνές ερωτήσεις

  • Θέματα και λύσεις από το 2013 έως σήμερα
  • Βίντεο στο youtube
  • Aναλυτικά δοσμένες απαντήσεις με τεκμηρίωση
  • Προτεινόμενα θέματα για περαιτέρω εξάσκηση και εμπλουτισμό της γνώσης

Στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ο μαθητής ενισχύει την εξάσκησή του στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα. Ο γονιός μπορεί να υποστηρίξει το παιδί του, καθώς οι απαντήσεις των θεμάτων βοηθούν στην πλήρη κατανόηση των ερωτήσεων, αλλά και των λαθών του παιδιού. Τέλος, ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει το υλικό του για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών του.