Πανεπιστημιο Αθηνων

Τι είναι το Πρότυπο Σχολείο;

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτού του είδους τα σχολεία επιδιώκεται η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας.

Όσον αφορά τα Γυμνάσια, η εισαγωγή των μαθητών στην πρώτη τάξη γίνεται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται κάθε έτος (Μάιος – Ιούνιος), υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων). Η επιλογή μέσω εξετάσεων των μαθητών και μαθητριών αφορά μόνο στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α ́ Γυμνασίου), ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και για την εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια.

Τι είναι το Πειραματικό Σχολείο;

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι δημόσια σχολεία που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Όπως προδίδει ο χαρακτηρισμός «πειραματικό» σε αυτά τα σχολεία πραγματοποιούνται δοκιμές νέων διδακτικών μέσων και εργαλείων, διδακτικών μεθόδων, καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού αλλά και εκσυγχρονισμένων τρόπων διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών αυτών μονάδων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία, ειδική κατάρτιση και επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια. Στόχος των εκπαιδευτικών είναι η δοκιμή νέων εφαρμογών στην εκπαίδευση και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους.

Η κλήρωση ως μέσο εισαγωγής των μαθητών στην εκάστοτε βαθμίδα των Πειραματικών Σχολείων εξασφαλίζει την ύπαρξη ποικιλίας μαθητών (τυχαίο δείγμα) για την εξαγωγή συμπερασμάτων μετά την εφαρμογή των εκάστοτε καινοτομιών. Η κλήρωση πραγματοποιείται μόνο μία φορά κατά την εισαγωγή το μαθητών στα πειραματικά σχολεία, ενώ για το πέρασμά τους στην επόμενη βαθμίδα δεν απαιτείται η ίδια διαδικασία.