Διαδικασία Εισαγωγής στα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία

Πώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία;

Από το 2013 μέχρι και σήμερα το Υπουργείου Παιδείας έχει ορίσει ότι οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου θα εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου αντίστοιχα μέσω εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία

Αντίθετα, οι μαθητές των ίδιων τάξεων εισάγονται στις αντίστοιχες βαθμίδες των Πειραματικών Σχολείων μέσω κλήρωσης.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του τρέχοντος σχολικού έτους και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 (δέκα) ημερών.

Πώς γίνεται η εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία;

Η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία κάθε σχολικής βαθμίδας για το σχολικό έτος 2024-5 θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαϊου 2024.

Πότε είναι οι εξετάσεις για τα Πρότυπα σχολεία;

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα πραγματοποιούνται στο τέλος του εκάστοτε σχολικού έτους, συνήθως ημέρα Σάββατο. Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής είναι κοινή για όλα τα Πρότυπα σχολεία. Η φετινή ημερομηνία είναι 18/5/2024. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο, μετά τη λήξη των σχολικών διακοπών για το Πάσχα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως λίγες μέρες αργότερα. Πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης εισαγωγής μπορείτε να βρείτε και εδώ:

mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Εισαγωγή_μαθητών_στα_Πρότυπα_Γυμνάσια_και_Λύκεια

Απορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των Προτύπων

Στις 18 Μαϊου του 2024 όλοι οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε θέματα Γλώσσας και Μαθηματικών σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη (βλ. παρακάτω).

Πόση ώρα διαρκούν οι εξετάσεις;

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι δυόμιση (2,5) ώρες  και για τα δύο μαθήματα για τους μαθητές της Στ΄ δημοτικού και τρεις (3) ώρες για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. 

Ποια είναι η μορφή των εξετάσεων;

Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50 (25 στη Γλώσσα + 25 στα Μαθηματικά) σε μορφή πολλαπλής επιλογής.

Οι απαντήσεις των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής πρέπει να περαστούν στο ειδικό απαντητικό φύλλο που έχει προετοιμαστεί για τις εξετάσεις των Πρότυπων Σχολείων.

Πώς ορίζονται τα θέματα των εξετάσεων;

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται από τη Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. 

Πώς διορθώνονται τα θέματα των εξετάσεων;

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο αξιολογητές, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους παρεμβαίνει κι ένας τρίτος.

Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν είτε Πρότυπο Σχολείο είτε Πειραματικό.

Δείτε τα θέματα των Προτύπων 2024

Βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των θεμάτων για της εξετάσεις των Πρότυπων σχολείων του 2024.