Προτυπα Σχολεια

Βιβλία & Βοηθήματα

Σύγχρονα και έγχρωμα βοηθήματα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά που καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Στοχεύουν στην άριστη προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια. Διαθέτουν θεωρία, οπτικοποίηση εννοιών, ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, θέματα και διαγωνίσματα στη νέα μορφή των εξετάσεων για έλεγχο της γνώσης.

Η καινοτομία μας: Παραπομπές με QR-codes στις λύσεις των ασκήσεων, επιπλέον υλικό για εμβάθυνση και βιντεοδιδασκαλία.

Μπαινω Προτυπο Γυμνασιο

Μαθηματικά Βοήθημα

Το βοήθημά μας για τα Μαθηματικά ξεκινά από τους Φυσικούς Αριθμούς και καλύπτει το σύνολο της εξεταστέας ύλης σε θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας. Επειδή η εξέταση του μαθήματος βασίζεται σε «έξυπνες» ερωτήσεις που τίθενται εντός καθημερινών προβλημάτων και συνθηκών, το βιβλίο περιλαμβάνει πληθώρα ασκήσεων και θεμάτων ανοιχτού και κλειστού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας στο στυλ των εξετάσεων.

Ανά ενότητα η θεωρία είναι δοσμένη αναλυτικά σε απλή και εύληπτη γλώσσα, ώστε να γίνεται κατανοητή από όλους. Κάτω από κάθε κομμάτι θεωρίας ανά ενότητα υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής της ανάλυσης που έχει προηγηθεί. Τα παραδείγματα παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές αξιοποίησης της θεωρίας για να αποκτούν οι μαθητές σφαιρική γνώση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μπορεί να παρουσιαστεί η λύση μιας άσκησης με δύο ή τρεις τρόπους.

Φυσικά, εντός του βοηθήματα υπάρχουν θέματα προηγούμενων εξετάσεων αλλά και προσομοιώσεις για μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο εξέτασής τους. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από πίνακες, γραφήματα και εικόνες που αποσκοπούν στην οπτικοποίηση του περιεχομένου και την εγρήγορση των μαθητών.

Με το σκανάρισμα των qr-codes έχετε στη διάθεσή σας τις λύσεις των ασκήσεων – θεμάτων, την ανάλυση και επεξήγηση της θεωρίας με βιντεοδιδασκαλία και επιπλέον φύλλα εργασίας για εξάσκηση.

Τι θα σου προσφέρει το Βοήθημα Μαθηματικών

Το βιβλίο «Μαθηματικά, Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο» καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες του δάσκαλου-καθηγητή, καθώς περιέχει ό,τι του είναι αναγκαίο για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μάθημα.

Θεωρία

Σύντομη και Μεθοδική, με γλώσσα απλή και κατανοητή, οπτικοποιημένη.

Σχήματα

με χρώματα για να μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη και τη σκέψη του μαθητή.

Θέματα

Ταξινομημένα ανά κεφάλαιο, θέτοντας ως σκοπό την κάλυψη της ύλης.

Προσομοιωτικά

Διαγωνίσματα στο ύφος και στις απαιτήσεις των εξετάσεων

Μπαινω Προτυπο Γυμνασιο

Νεοελληνική Γλώσσα - Βοήθημα

Η εξέταση της Γλώσσας για τα Πρότυπα Γυμνάσια είναι κειμενοκεντρική. Συνεπώς, το βοήθημά μας διαθέτει πληθώρα κειμένων προς εξάσκηση τόσο ανά ενότητα, όσο και εντός των προσομοιωτικών διαγωνισμάτων. Πρόκειται για κείμενα σχετικά με την εκάστοτε θεματική ενότητα που έχουν αντληθεί από έγκυρες πηγές κι έχουν διασκευαστεί για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στο βοήθημά μας θα βρείτε πληθώρα ασκήσεων κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής κυρίως, σύμφωνα με τη μορφή της τελικής εξέτασης. Σκοπός της τακτικής αυτής είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο αξιολόγησής τους. Όμως, επειδή η γραμματική και το συντακτικό απαιτούν σφαιρικές και βαθιές γνώσεις, στο βιβλίο μας υπάρχουν ασκήσεις ανοικτού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας που σκαλί – σκαλί οδηγούν τους μαθητές στην πλήρη κατάκτηση κάθε μαθησιακού αντικειμένου.

Ειδική αντιμετώπιση υπάρχει και στο ζήτημα του λεξιλογίου, αφού – ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια – βλέπουμε ότι η εξέταση περιλαμβάνει θέματα συνωνύμων και αντωνύμων ή σημασίας λέξεων εντός των συμφραζομένων τους.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το βοήθημα «Νεοελληνική Γλώσσα, Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο» – εκτός του ότι καλύπτει το σύνολο της εξεταστέας ύλης – διαθέτει 19 διδακτικές ενότητες εκ των οποίων οι δύο τελευταίες στοχεύουν στην επανάληψη των μαθητών εφ’΄ όλης της ύλης. Μάλιστα, κάθε διδακτική ενότητα διαθέτει το δικό της προσομοιωτικό διαγώνισμα για έλεγχο και αξιολόγηση!

Τι θα σου προσφέρει το Βοήθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το βιβλίο «Γλώσσα Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο» καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες του δάσκαλου-καθηγητή, καθώς περιέχει ό,τι του είναι αναγκαίο για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μάθημα.

Κείμενα

Με αναλυτικό σχεδιάγραμμα ενός θέματος που επεξεργάστηκες στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Ερωτήσεις

Κατανόησης Συντακτικού, Γραμματικής, Λεξιλογίου ανοιχτού & κλειστού τύπου

Θεωρία

Σχετικά με τον τρόπο συγγραφής ενός κειμενικού είδους & παραγωγή ανάλογου κειμένου

Προσομοιωτικά

Διαγωνίσματα στο ύφος και στις απαιτήσεις των εξετάσεων